Kevés iskola büszkélkedhet azzal, hogy szinte minden tanulója első osztályos kora óta tanulja a német nyelvet. A Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolában az alapítás óta folyik a német nemzetiségi nyelv oktatása. Diákjaink magas óraszámban (1. osztályban heti 4, 2-3. osztályban heti 5, 4. osztályban heti 6, felső tagozaton heti 5 órában) tanulják a nyelvet.

Az iskola némettanárai minden tanévben az éves munkaközösségi tervben rögzítik a tanév kiemelt céljait. Mivel az oktatásban jelenleg a kompetenciák fejlesztése kap hangsúlyos szerepet, a testület továbbképzéseket tartó tagjai idén a KPSZTI szervezésében az ehhez kapcsolódó anyagokat mutatták be iskolánk, s más katolikus iskolák némettanárainak. A munkaközösség tagjai –a mind eredményesebb nyelvoktatás reményében – szívesen és aktívan vesznek részt a képzéseken.

Iskolánk szellemiségének megfelelően egyházi szövegek feldolgozására is sor kerül a nyelvórákon.

A Plébános atya és a Káplán atya minden tanévben lehetőséget biztosít arra, hogy német nyelvű szentmisén vehessen részt az iskola minden tanulója.

Évek óta hagyomány, hogy a rendszeresen rózsafűzért imádkozó tanulók szeptemberben a Maria-Namen-Feier rendezvényen vehetnek részt Bécsben iskolánk hitoktató-némettanárának vezetésével. Kíséretről iskolánk pedagógusai gondoskodnak.

A nyelvoktatás keretein belül (s felső tagozaton külön órán is) kerül sor a honismereti/ nemzetiségi ismeretek elsajátítására.

A német hon – és népismeret tananyag eredményes feldolgozásához nagy segítséget kapunk a Helytörténeti Múzeum munkatársaitól. Tanulóink rendszeres látogatói a múzeumnak, a múzeumi foglalkozásoknak. Adventi és a húsvétot megelőző időszakban gyermekeink kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek, melyeken a népi hagyományoknak megfelelően barkácsolnak, sütnek, dalolnak. Iskolánk művész- némettanárának foglalkozása nagyon kedvelt a diákok körében.

Immár elmondható, hogy sikerült hagyományt teremteni az iskolában az adventi projektnappal. Daltanulás, tánc, dramatikus játék, az ünnephez kapcsolódó egyházi szövegek feldolgozása, népszokások, barkácsolás teszi érdekessé, változatossá ezt a programot. Nem hiányozhat az eseménynaptárból a bécsi jutalomkirándulás sem az adventi időszakban.

Minden évben nagy izgalom előzi meg a versenyeket. A sorozat a házi Ki MIT TUD? versennyel indul, melyen minden vállalkozó szellemű diák elindulhat vers/próza és ének kategóriákban.

A legügyesebb vers – és prózamondók február/március hónapban területi vers – és prózamondó versenyen vesznek részt, melyet –s már ez is hagyomány- iskolánk szervez és bonyolít le az ÉMNÖSZ és Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata segítségével, támogatásával. Minden évben több tanulónk eredményes ezen a megmérettetésen, s eljut a megyei, majd ezt követően az országos versenyre. Immár elmondható, legjobbjaink évek óta szép helyezések elérésével büszkélkedhetnek.

Hasonló jó eredményeket érnek el tanulóink a Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok rendezvényein. Vers –és prózamondó, ének, dramatikus játék és helytörténeti vetélkedő kategóriákban versengenek diákjaink, s érnek el nagyon szép eredményeket. A legjobbak májusban a BNNÖ szervezésében jutalomkiránduláson vehetnek részt.

Nagy örömünkre idén be tudtuk indítani a táncszakkört annak érdekében, hogy nemzetiségi tánccsoportja is legyen az iskolának. Elsőseink sikeresen mutatkoztak be a Nemzetiségi Napok gálaműsorán.

A versenyek sorozata a megyei énekversennyel folytatódik. Egyre több diákot tudunk megnyerni a közös éneklésre. Büszkén elmondhatjuk, a szólót és duót éneklők mellett sikeres alsós és felsős kis csoportjai és énekkara is van már iskolánknak. Ezt a rengeteg érem is bizonyítja, melyet tanulóink idén a megyei versenyen szereztek.

Azok a gyerekek, akik a német nyelvet nyáron is tanulni/gyakorolni szeretnék, nyári táborozáson vehetnek részt. Útirány Ausztria, Németország és Svájc egy-egy szép vidéke. A nyelvgyakorlás mellett sok szép élménnyel gazdagodva térnek haza diákjaink ezekről a kirándulásokról.

Wir lernen Deutsch (Németül tanulunk) az írás címe. Talán pontosítani kellene: Németül tanulunk, szavalunk, énekelünk, játszunk, német zenére táncolunk, megismerjük városunk német származású lakosait, a szokásaikat, s olyan országokba kirándulunk, ahol német az ott élők anyanyelve. Mindehhez rengeteg segítséget kapunk diákjaink szüleitől. Köszönjük a támogatást, s ezt a nagy a bizalmat kérjük a jövőben is.

A munkaközösség nevében:

Némethné Gálvölgyi Mária