Iskolánk névadója, Mindszenty József élete nagy kihívás számunkra, különösen az egyént és közösségeinket liberális eszmékkel ostromló napjainkban. A divat, a média nem az erkölcs, a valós és örök értékek oldalán áll, és nem is ezt a tudatot erősíti az emberiségben. Így a keresztény családokra, az oktatási intézményekre nagyobb felelősség hárul. Ennek tudatában igyekszünk nevelni gyermekeinket, hogy akár az értékeket megsemmisíteni akaró árral szemben is tudjanak úszni, ne sodródjanak az emberiség tömegével. Tartást adni azonban az iskola csak a szülői házzal karöltve tud. Ezért is vállalják a gyermeküket iskolánkba járatni akaró szülők, hogy iskolánk házirendjét és a pedagógiai programját elfogadják.

Iskolánkba járó minden gyermek heti két, az órarendbe beépített hittanórán vesz részt, a református és evangélikus gyermekek hitoktatása is biztosított.

A tanítási napot közös imádsággal kezdjük és fejezzük be minden osztályban, Mindszenty bíboros szándékára imádkozzuk el a reggeli imádság után a Miatyánkot Magyarországért.

A tanévet Veni Sancte szentmisével kezdjük és Te Deummal zárjuk.

Az elmúlt évek során „kinőttük” a templomot, így a közös misék rendje az elmúlt években változott. Egy optimális megoldásért még kérjük a Szentlélek segítségét.

Hagyomány, hogy a jelentősebb emléknapokon az első tanítási órában szentmisén veszünk részt (szeptember 12. Szűz Mária Neve, október 8. Magyarok Nagyasszonya, november 5. Szent Imre, Magyar Szentek, november 19. Árpádházi Szent Erzsébet, január 18. Árpádházi Szent Margit, február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, Hamvazószerda, március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony).

2001 szeptembere óta iskolánk tanulói közül egyre többen csatlakoznak a bécsi Rosenkranz-Sühnekreuzzug mozgalomhoz. Ők – mára már több mint százan – vállalják, hogy napi egy tized rózsafüzért imádkozzanak a világ békéjéért a szentatya szándékára. Mindannyian megkapták a „tagsági kártyát” és kapják évente négyszer a RSK-folyóiratot is. Legtöbbjük otthon, sokan a családdal, testvérrel együtt teszik, de reggelente ¾ 8-ra szeretettel várjuk a számítástechnika terembe azokat, akik már reggel, velünk együtt szeretnék elmondani a tizedet.

Szeptember 24-én, Szent Gellért napján egyházmegyénkben tanítási szünet van, iskolánk pedagógusai a Székesfehérvári lelkinapon vesznek részt.

A szentek élete versenyen novemberben a lelkiismeretesen felkészülő és ügyesen szereplő tanulók köre minden évben ugyanazokból a lelkes családokból kerül ki.

Decemberben a Rorate-szentmiséken szép számmal vannak tanulóink is jelen. December 8-án külön is hívjuk a gyermekeket, Szeplőtlen Fogantatás ünnepére való tekintettel.

Hagyomány iskolánkban, hogy a Virágvasárnapi Passiót a hatodik osztályosok olvassák a diákmisén.

2006. január óta minden hónap harmadik szombatján iskolánk tanulói imádkozzák a Szentolvasót a Katolikus Rádió élő adásában.

Minden adventben és nagyböjtben lelkigyakorlatokat szervezünk a gyermekeknek osztályonként, a Központi Szeminárium és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hallgatói, leendő papok, hittanárok bevonásával.

Iskolánk katolikus tanulóit fölkészítjük a szentségek vételére, a 3. osztályban lesznek elsőáldozók, a nyolcadikosok közül többen bérmálkoznak.

Reméljük, hogy a továbbtanulással nem szűnik meg gyermekeink hitoktatása és vallásos nevelése. Reményt ad számunkra, hogy tanulóink többsége katolikus középfokú oktatási intézményben tanul tovább, ahol ennek feltétele biztosított. Imával kísérjük elballagott növendékeinket.

Az elmúlt években az egyházmegyei hittanversenyeken is szépen szerepeltek tanulóink.

Végül álljon itt azok neve, akik az elmúlt 10 évben hittanárként iskolánkban jelen voltak:

Szentgyörgyvölgyi Zoltán plébános 1994-2000, Illéssy Mátyás káplán 1994-1997, Mayer László káplán 1997-2003, Lengyel Ervin 2003-04, Linde László káplán 2003-07, Kiss Csaba káplán 2007-08, Párkányi Szabolcsné 2003-05, 2008-09, Szentváry-Lukács Erika 1998-2000, 2003-, Konczné Horváth Rita 2007-

Református és evangélikus hittanárainknak is köszönet a fáradozásaikért és az egységre nevelésért.