Koszorúzás

ISKOLÁNK MEGALAPÍTÓJA
Szentgyörgyvölgyi Zoltán atya szobrának koszorúzásán vettünk részt Kamaraerdőben

 

Budapest XI. Kamaraerdei út 16. szám alatti Idősek Otthona parkjának árnyas fái lombjainak hűs árnyékában, szerényen húzódik meg egy szobor, Szentgyörgyvölgyi Zoltán (1924-2000) szobra, aki Budaörs plébánosa volt 1981 és 2000. évek között. Emlékét a Szentgyörgyvölgyi Zoltán Alapítvány szerette volna megörökíteni, tiszteletben tartva szerény, odaadó személyiségét.A szobor alkotója Pertl Evetke szobrász volt. A Szentgyörgyvölgyi Zoltán halálának tizedik évfordulóján állított szobor megáldására 2010. október 10-én, az általa megálmodott Kápolnában, az érte felajánlott szentmise után került sor.

Szentgyörgyvölgyi Zoltán atya
Nyomtatható verzióPlébános, címzetes prépost. Meghatározó szerepet vállalt az egyházi fenntartású közoktatási intézmények újjászervezésében (óvoda és iskola alapítása).

 

Több évtizeden keresztül egyházi vezetőként sokat fáradozott azon, hogy a Budaörsön élő különböző vallási felekezetű emberek a vallási tolerancia, az ökumené szellemében, teljes egységben éljenek. Díszpolgári címét posztumusz adományozták neki 2000-ben.