Sok év áldozatos munkája után 1994. március 25-én 66 gyermek beiratkozásával 50 év szünet után újraindult a katolikus nevelés-oktatás Budaörsön.

Három évig iskolaépület nélkül három különálló épületben (Szent József Házban, a Szent Vince Óvoda melletti átalakított családi házban és az 1.sz. Általános Iskola Esze T. 3.sz alatt ) tanítottunk, dolgoztunk.

1997 szeptemberében birtokba vehettük a plébánia átépítésével egy év alatt elkészült új épületünket. Az aula felső megvilágítása, a sok növény barátságossá, hangulatossá, családiassá tette iskolánkat. Évfolyamonként egy osztályunk volt, s így a 9 tantermes iskolában még egy külön számítástechnika tanterem is a gyermekek rendelkezésére állt.

Sajnos több mint négy évig nem volt tornatermünk, de ez idő alatt is komoly edzések folytak. Ennek köszönhetően 3 éven keresztül megnyertük a városi alsós focibajnokságot, s megtarthattuk a vándorkupát. 4 és fél év után elkészült a tornaterem, ami nagy örömet jelentett a gyermekeknek.

Ezután az udvar átalakítása, korszerűsítése következett. Először aszfaltos pályát alakítottunk ki, majd 2008-ban az önkormányzat segítségével gumiborítást kapott a pálya. Ugyancsak az önkormányzat támogatásából egy játszóvárat vásároltunk a napközis tanulóknak.

Iskolánkban igyekeztünk mindig alaposan felkészíteni a gyermekeket a továbbtanulásra, melynek következtében minden gyermek a számára kiválasztott iskolában tanulhatott tovább. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba is –viszonylag könnyen- sikeresen felvételiztek tanulóink. Így a 4. ill. 6. osztály után alaposan lecsökkent az osztálylétszám. Más általános iskolából viszont sok tanuló jelentkezett át a mi iskolánkba. Sajnos ők nem elsőtől jártak hozzánk, más értékrend szerint nevelődtek előző iskolájukban. Ekkor fogalmazódott meg az alsóban két párhuzamos osztály indításának gondolata, szükségessége. Hiszen egyre többen jelentkeztek az első osztályba is, akik egy részét el kellett utasítani. 2003-ban kaptuk meg a fenntartói engedélyt, hogy elsőben a két osztályt indíthatunk. Ez viszont azt jelentette, hogy szükségünk lett még három teremre. Ezt az egyházközség és a püspökség segítségével a tetőtér beépítésével tudtuk megvalósítani. 2006 szeptemberére elkészült a tetőtéri két tanterem.

Az intézmény 2007-ig Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola néven működött és vált ismertté. A 2007/2008-as tanévtől kezdve többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény lett a volt Szent Vince Óvodával és nevük ettől kezdve Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda.

Az iskola indulása óta német nemzetiségi nyelvoktatást biztosít, s ezt osztályonkénti csoportbontásban valósítjuk meg. A tanulók szorgalmának, a felkészítő tanárok áldozatos munkájának köszönhetően nagyon szép eredményeket érünk el nemcsak a budaörsi nemzetiségi napokon, hanem a regionális és a megyei versenyeken is.

Tanulóink érdeklődési körüknek és igényeiknek megfelelően választhatnak a gazdag tanórán kívüli lehetőségek közül. Jelenleg: gyógytestnevelés, matematika, és német szakkörök működnek. Jól működő énekkarunk is van.

A szülők igényeinek megfelelően étkezést, napközis foglalkoztatást biztosítunk. Iskolánkban tandíj nincs.

A számítógép-hálózat oktatóprogramok tanórai alkalmazásával segíti a színvonalas oktatást, illetve felső tagozaton az informatikaoktatást.

Évente egy alkalommal Mindszenty-díjjal jutalmazunk három diákot, akik segítőkészségben, kitartásban, egymás iránti szeretetben, viselkedésben példát mutatnak.