Ingyenes tankönyvellátás

  1. szeptember 1-jétől az első – negyedik évfolyamon, majd a további években felmenő rendszerben az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a tanulók részére.

E mellett rászorultsági alapon az 5.-8. évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást. Ennek érdekében felmérjük a normatív kedvezmény iránti igényt. A jogosultságot okirattal igazolni szükséges az igénylés benyújtásakor és a tankönyvek átvételénél is.

 

Normatív kedvezmény iránti igény nyújthat be az a szülő, akinek gyermeke

  1. a) tartósan beteg (emelt családi pótlék igazolása szükséges)
  2. b) sajátos nevelési igényű – (iskolánk nyilvántartásában szereplő szakértői és rehabilitációs bizottság igazolásával rendelkező tanuló)
  3. c) három- vagy többgyermekes családban él (családi pótlék igazolása szükséges)
  4. d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (Az Önkormányzat által kiadott határozat igazolása szükséges)

 

Az ingyenes tankönyvellátást

.         tankönyvkölcsönzéssel,

.         használt tankönyv biztosításával,

.         az állami normatíva felhasználásával kívánjuk megoldani.

 

Benyújtandó dokumentumok: kitöltött és dátummal, illetve aláírással ellátott igénylőlap (mellékletben), jogosultság igazolása (2015 december vagy 2016 január) – bankszámlakivonat vagy MÁK igazolás (ez a legjobb)!
Igénylés benyújtásának határideje: 2016. február 16.

Benyújtás módja: elektronikus úton (scannelve), személyesen az iskola gazdasági irodájában.

 

Tisztelettel
Szabó István

igazgató

 

Melléklet: tankonyv_igenylolap_2016_2017

Tankönyvellátás helyi rendje: Tankönyvellátás rendje 2016/2017