Tantestületi szakmai nap

(az első 3 óra lesz megtartva, ügyelet nincs)