Beiratkozás első osztályosok számára 2020-2021. tanév

Időpontja: 2020. április 16-17.

Formája: elektronikusan megküldött dokumentumok

A szükséges dokumentumok:

  • OM azonosító (7 számmal kezdődő, 11 jegyű) megadása,
  • a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megadása,
  • a Nevelési Tanácsadó szakvélemény scannelt (fényképezett) másolata (amennyiben van a gyermeknek ilyen),
  • nem magyar állampolgárság esetén a magyarországi tartózkodási engedély scannelt (fényképezett) másolata.

Budaörs, 2020. április 1.

Szabó István
igazgató