Az aradi vértanúkra emlékezünk Bandi bácsink, Siklós Endre versével

 

Siklós Endre

Üzenem nemzetemnek…

                                                            –  képzelt levél gróf Batthyány Lajostól

 

Üzenem nemzetemnek

s ez az üzenet legyen

örök emlékeztető

minden idők magyarjának:

az igazság nem megosztható, csak egy van

haza is csak egy van

s az igazságért, és a haza szabadságáért

mindenkor, félelem nélkül, végsőkig

ki kell állni, és az igazak hősi útján

–  ha kell, vértanúk útján – végig kell menni…

 

Önként vállalt miniszterelnöki hivatalomban

az ország első szolgája voltam’

és tettem , amit tenni tehettem

szabadságharcunk végnapjaiban

megkíséreltem a lehetetlent:

békét, törvényt, jogot biztosítani

legyőzött nemzetemnek

a hatalom azonban, gyűlöletében

tiszta szándékom ellenére

elfogatott, börtönbe záratott

és hiába adtam szavaim aranyát

érvnek, jognak

rabságom könnye égette

fájó sorsomat…

 

és jött 1849 októbere

a minden jogot, igazságot tipró ítélet!….

és akkor kérdeztem önmagamtól:

megtegyem-e azt, amit ha megteszek…

és újra kérdeztem: ha megteszem

bűnöm alól, feloldozol, Istenem?…

 

és akkor ott

a rám meredő fegyverek

gyilkos torkolattüzében

agyamban utolsót villant

a boldog, eszmélő öntudat:

ártatlanul kiontott véremet

áldott Szent István megszentelt földje

issza majd be…

áldott Szent István megszentelt földje

itta be…

 

Buda, 1849. október 6. – este 6 órakor.

 

                                               Gróf Batthyány Lajos

                    az első felelős magyar kormány miniszterelnöke